May 28, 2015

SHËRBIMET

logo_1655732_web

 

 

[CILËT JEMI]

Ne përfaqësojmë  “Internet Marketing and Retail Consultancy“. Ju ofrojmë shërbimet tona të Marketingut në Internet, kryesisht në Facebook, Twitter dhe Google.

Zyrat tona gjenden në Shqipëri dhe tarifat tona janë tepër tërheqëse krahasuar me ato të ofruara në tregun ndërkombëtar, por ne krenohemi me stafin tonë të specializuar si edhe Rezultatet e Provuara!

[ÇFARË PROPOZOJMË]

Nëse ju po kërkoni për dikë që të kujdeset për të gjitha fushatat tuaja reklamuese në rrjetet sociale, pa u detyruar ta punësoni, pa harxhuar shumë para, atëherë kompania jonë mund ta kryejë këtë gjë për ju!

Nëse ju po harxhoni tepër duke reklamuar përmes formave tradicionale dhe nuk po shikoni asnjë kthim në investim, atëherë ne j’u propozojmë të përfitoni nga shërbimet tona të matshme, të menjëhershme dhe që krijojnë një lidhje direkte me klientët tuaj përmes vlerësimit dhe reagimit të tyre!

Nëse ju dëshironi të rrisni ndjeshëm shitjen e produkteve tuaja dhe të përcillni menjëherë mesazhin tuaj tek klientet, atëherë duhet të përfitoni nga shërbimet tona.

[ARRITJET TONA]

Klientët tanë kanë arritur të forcojnë imazhin e markës së tyre brenda muajit të parë, kjo e pasqyruar në të dhënat e Kthimit nga Investimi (ROI).

Klientët tanë që kanë pasur synim në rritjen e shitjes së produkteve të tyre, e kanë rritur marzhin e xhiros brenda javës së parë me 46%.

Vetëm nga një manaxhim i kujdesshëm dhe cilësor i një Fushate për një nga klientët tanë Ndërkombëtarë,  kemi gjeneruar për të mbi 15000$ të ardhura në ditë nga shitjet e realizuara.

Këtë lloj cilësie ne e ofrojmë edhe për kompaninë tuaj.

[ÇFARË KËRKOJMË]

Do të ishte kënaqësi për ne që t’ju tregojmë në detaje përfitimet që ju do të kishit nëse do të vinit në funksionim shërbimet tona.

email: info@imrc.al

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.