Fakt: Reklamimi Botërisht ka Kaluar në Rrjetet Sociale

Të vendosni se si do t’i shpenzoni buxhetet tuaja të marketingut mund të bëhet i vështirë. Por a e dini se reklamimi në Mediat Sociale: Google, Twitter apo Facebook gjithashtu është edhe më i lirë?

Fushatat në mediat sociale janë më pak të kushtueshme se marketingu direkt, reklamat televizive. Edhe pse ju mund të mos ta shpenzoni të gjithë buxhetin tuaj të marketingut, ne fushatat në mediat sociale, edhe një investim i vogël do j’u rezultojë me një përfitim që kurrë nuk e kishit imagjinuar!

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.