Të reklamosh ne Facebook

Në një studim të realizuar së fundmi nga Gartner, një agjenci që kryen anketime dhe kërkime online, rezultoi një lidhje e matshme ndërmjet fushatave të realizuara në Facebook dhe rritjes së të ardhurave –  me një shifër të matur të të ardhurave prej 14.9 bilion $, e cila pritet që në fund të vitit 2015 të arrijë shifrën 29.1 bilion $!

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.